Doel:

Het doel is de coachee of teams laten ontdekken hoe het is om te werken vanuit authentieke krachten en kwaliteiten.

Werkwijze:

De relatie tussen de coachee en de coach is de voorwaarde voor een succesvol resultaat. De werkwijze, methoden en technieken zijn afhankelijk van de coachingsvraag en ontwikkelingsbehoefte van de coachee of het team. We ontmoeten je in je vragen en ontwikkelingsbehoefte met een op maat gesneden persoonlijke benadering.

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en het resultaat gewaarborgd zijn, zijn er in onze aanpak een aantal standaard stappen opgenomen.
Allereerst is er ruimte voor het ontmoeten van de coach en het verduidelijken van de ontwikkelvragen. Pas nadat wederzijds besloten is verder te gaan, wordt het coachingstraject gestart. Als het om een individuele coaching gaat wordt voorafgaand aan de start gezamenlijk gesproken met de leidinggevenden van de coachee of het team. Aan het eind van de coaching vindt met dezelfde leidinggevende een evaluatiegesprek plaats. Onderdeel van de coaching is een meting van competenties, authentieke kwaliteiten en ontwikkelpunten.

Het intakegesprek duurt 2,5 uur. Op basis hiervan stellen we de aanpak, de frequentie en de werkwijze definitief vast in een offerte. Tijdens de coaching staat uiteraard de vraag van de coachee centraal. In het begin van het coachingstraject wordt veel aandacht besteed aan het concreet en helder maken van de vraagstelling. Dit gebeurt door het verhelderen van de coachvraag, het formuleren van doelstellingen, reflecteren, spiegelen, confronteren, aanreiken van modellen en hulpmiddelen en motiveren. De coachee stelt zelf de doelstellingen van het coachingstraject vast, in samenspraak met de coach. De coach helpt bij het helder krijgen van het zelfbeeld, de normen en waarden, de persoonlijke eigenschappen en de onbewuste motieven die leiden tot (in)effectief gedrag.Tijdens coaching moet er tijd beschikbaar zijn om opdrachten uit te voeren en ervaringen of leermomenten vast te leggen.

Expertise en ervaring

Onze coaches worden zo geselecteerd dat zij passen bij het vraagstuk en het resultaat.
Allen hebben ruime ervaring als organisatieadviseur, (interim)manager, trainer, coach, regisseur of acteur. Tevens hebben zij ruime ervaring op het gebied van organisatiecultuur, diagnose, beïnvloeding van houding en gedrag en het vormgeven van veranderprocessen. Allemaal zijn zij opgeleid als coach en hebben zij kennis en ervaring van de gedrags- en/of analytische psychologie. Onze coaches maken gebruik van diverse coachingsmethodes zoals voice dialog, focussing, psychosynthese, de Zelf Konfrontatie Methode (ZKM), Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), Rationeel Emotieve Training (RET), Transactionele analyse, Loopbaanzelfsturing etc. Een aantal coaches is psycholoog en lid van het NIP of andere beroepsverenigingen.

Vertrouwelijkheid

Vertrouwen tussen de coach en de coachee is essentieel. Zonder de toestemming van de coachee wordt geen informatie beschikbaar gesteld aan derden.

Prijs:

De coachinggesprekken zijn maximaal twee uur. De kosten zijn afhankelijk van het aantal gesprekken dat nodig is en worden in onderling overleg vastgesteld.
De kosten zijn altijd exclusief BTW.