"De leider spiegelt zichzelf in zijn organisatie en wordt geïdealiseerd door zijn medewerkers. Daarmee krijgt de organisatie niet de prestaties die het in potentie bezit"

Goed leiderschap, management en leidinggeven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze dragen bij aan het succes van de organisatie, de mensen en het resultaat.

Een leider is gidsend voor zijn mensen. Een leider geeft richting en sturing aan houding en gedrag van medewerkers gericht op de doelstellingen van de organisatie. Een leider leidt mensen naar succes.
Een manager stelt doelen, maakt afspraken, organiseert zijn organisatie, processen en werkwijzen dusdanig dat deze leiden tot het gewenste resultaat. Bij afwijkingen verantwoordt de manager zich en zorgt voor verbeteringen.

Aandacht besteden aan uw leiderschap- en/of managementeigenschappen kan voortkomen uit de constatering dat: De coaching richt zich op het inzichtelijk krijgen van leiderschap en managementkwaliteiten, ontwikkelpunten en eventuele gedragseigenschappen waarop weerstand zit. Hiervoor maken we gebruik van een competentiegerichte meting. Ook is het mogelijk om een op dezelfde methode gebaseerde 360 graden feedbackmethode toe te passen bij collega's of medewerkers. Door gebruik te maken van verschillende methoden werk je aan het ontdekken van onbewuste bekwaamheden en passende vaardigheden die je leiderschap en managementkwaliteiten vergroten. Door te werken met praktijksituaties en opdrachten is het effect van je ontwikkeling direct te toe te passen.

Voor meer informatie, zie aanpak coaching.