Coaching van teams is een vervolgstap op teamontwikkeling van managementeams en projectteams.

Tijdens het coachen van het team wordt verder gewerkt aan de eerder ingezette ontwikkeling. Het vasthouden aan de gekozen werkwijze, samenwerking, de individuele bijdrage en verantwoordelijkheid en in het oude gedrag terugvallen staat in de teamcoaching centraal.

Door de teamcoaching leert de groep eigen patronen ineffectief gedrag verder te herkennen en te doorbreken. De coaching is tevens gericht op het de groep eigenaar maken van gedrag dat leidt tot het gewenste resultaat. De teamcoach focust hierbij op te ontwikkelen collectieve competenties. Denk daarbij aan het verder professionaliseren van de samenwerking, communicatie en het bevorderen van eigenaarschap van vraagstukken en portefeuilles.