Bij organisatieontwikkeling gaat het om de vraag in hoeverre u met uw medewerkers in staat bent het evenwicht te bewaren tussen een adequate en efficiënte inrichting van uw organisatie en de beleving van medewerkers dat zij op de juiste manier worden ingezet, gewaardeerd en een bijdrage kunnen leveren. Daarnaast gaat het om de vraag of er voldoende flexibiliteit aanwezig is in de organisatie om in te spelen op veranderende omstandigheden.

Ons uitgangspunt bij de aanpak van organisatieontwikkeling is het besef dat de leiders zichzelf spiegelen in de organisatie. Dit spiegelbeeld is vaak in de uitingsvormen van een organisatie terug te zien. Leiders creëren een werkwijze in de organisatie die voor hen het meest herkenbaar en passend is en waarin zij het liefst zelf zouden willen werken. Zij sturen teams en medewerkers aan op resultaten, werkwijze en houding en gedrag die zij zelf het meest herkennen en waarderen. Zolang dit past bij de ontstaansgeschiedenis en de bestaanskracht (passie/missie) van de organisatie is hier niets mis mee.

Als een van de bovenstaande uitgangspunten echter steeds meer afwijkt, ontstaat er onevenwichtigheid die zich uit in de prestaties van de organisatie, weerstand bij de medewerkers of ontevredenheid bij uw klanten.

Onze ondersteuning in uw organisatieontwikkeling is erop gericht om de onderliggende oorzaken van de onevenwichtigheid zichtbaar en bewust te maken. Aspecten hiervan zijn op ervaringsleer gestoelde interventies t.a.v.: