Organisaties staan voortdurend onder druk om een antwoord te vinden op interne en externe ontwikkelingen. amt brengt knelpunten en kansen in kaart en leidt de gewenste verandering in goede banen. Of het nu gaat om een fusie, het herinrichten van uw organisatie, het verbeteren van uw primaire, ondersteunende of besturende processen, het verbeteren van uw besturingsinformatie, een wijziging van de structuur, een cultuurverandering of het doorlichten van werkprocessen.

Dat doen we door:

Deskundig advies

Wij leveren adviseurs, managers, project- en procesmanagers die passen bij u en uw vraagstukken.

Organisatieontwikkeling

We bieden een integrale aanpak die begint bij het inventariseren van de knelpunten, de kansen en mogelijkheden in uw organisatie, bij uw medewerkers en uw leidinggevenden. Door verbeteringen in een succesvolle aanpak vorm te geven. Wat wij adviseren willen we samen met u ook implementeren.

Metingen

amt heeft een uniek meetinstrumentarium ontwikkeld voor het objectiveren van probleemstellingen binnen organisaties. Het kenmerkt zich door een snelle en adequate diagnose. Uit de verkregen informatie kunnen we een veranderstrategie voorstellen die tot effectieve en meetbare resultaten leidt.

Maar we doen meer: