"Projectmanagement is: nog steeds wel controle over het project, maar alleen niet dezelfde controle als vroeger".

Het vak van de projectmanager is dus aan verandering en invloeden onderhevig. Een projectmanager is degene die steeds meer ″ballen″ in de lucht houdt. Hij dient meer en meer rekening te houden met de complexiteit en dynamiek in de omgeving. Hij moet met zijn team flexibel inspelen op de veranderende eisen, en zorgen dat het projectresultaat naadloos past in veranderrichting van de klantorganisatie. In dit krachtenveld evolueert de projectmanager van beheerder naar leider en coach die door samenwerken weet te sturen. Hij inspireert en bevordert de samenhang en samenwerking in zijn projectorganisatie. Organiseert en beheert en coördineert het project. Hij heeft een visie op het omgaan met onzekerheden en heeft competenties om hieraan in het project en in zijn omgeving sturing te geven. Hij is ook degene die steeds beter communiceert en afstemt met de opdrachtgever en de projectomgeving.

amt biedt voor het ontwikkelen van leiderschap en management van projecten de volgende dienstverlening:

Ook bieden wij trainingen waardengestuurd projectmanagement en projectleiderschap, zowel in-company als op open inschrijving.

Wilt u hierover informatie, neem dan contact met ons op, wij willen u graag persoonlijk informeren.