Met waardengestuurd projectmanagement kunt u ook uw projectorganisatie doorlichten en advies krijgen over verbeteringen. Wij maken hierbij gebruik van onze projectmonitor. Deze monitor is gebaseerd op onze eigen methode. We maken daarbij voor het meten van het project, gebruik van een internetapplicatie. De individuele drijfveren worden gemeten in individuele gesprekken. Een ander onderdeel van onze meting is een audit van de projectorganisatie, haar werkwijze en besturing. De terugkoppeling van de uitkomsten vindt plaatst in de stuurgroep en het projectteam.

Naast de projectmonitor bieden we u tijdens de loop van uw project de volgende diensten:

Wilt u informatie, neem dan contact met ons op, wij willen u graag persoonlijk hierover informeren.