Waardengestuurd projectmanagement stelt de aansturing en de samenhang tussen mens (drijfveren), team en organisatie (cultuur) centraal en is daarmee de ontbrekende schakel voor succesvol projectmanagement in. Door kennis hiervan te hebben en effectief hiermee de inrichting en de aansturing van de relaties, het projectteam, de projectomgeving te beïnvloeden en te leiden, bent u in staat het projectmanagement effectiever te laten werken. Het maakt het mogelijk om een projectorganisatie in te richten waarbij vooraf het gewenste gedrag van de actoren op elkaar is afgestemd.

Samengevat kent het de volgende elementen:

Deze elementen worden, via samenwerking en sturingsrelaties in evenwicht gehouden door:

Centraal in onze methode staan de cultuur, de individuele drijfveren en de competenties. Door deze individuele, team- en organisatiekrachten centraal te stellen wordt gedrag in positieve en negatieve (weerstanden) zin voorspelbaar en beïnvloedbaar. Daarmee is het mogelijk om projecten met aanzienlijk lagere kosten, kortere doorlooptijd en een hogere kwaliteit te realiseren.

Door het vergelijken van drijfveren en inrichting van de projectorganisatie, het projectteam en de individuen kan met onze methode vastgesteld worden of de beoogde samenstelling van de projectorganisatie zal voldoen. Bij afwijkingen kunnen de nodige interventies gepleegd worden.

amt biedt voor het richten en inrichten van projecten de volgende diensten:

Wilt u hierover informatie, neem dan contact met ons op, wij willen u graag persoonlijk hierover informeren.