Basisaanpak teamontwikkeling

Hieronder staat een succesvolle, door ons veelvuldig toegepaste werkwijze.

In de voorbereiding wordt een onderzoek uitgevoerd naar het huidige functioneren en de effectiviteit van het team. Dit kan door een meting via een internetapplicatie voor managementteam of via een projectteammonitor. Het teamonderzoek geeft zicht op twaalf aspecten van effectief teamwerken en op de manier waarop het team onderling en naar haar omgeving toe opereert. Ook wordt gekeken naar de besturing en de inrichting van het team.

Een andere optie is een workshop waarin via een spelmethode de teammeting wordt uitgevoerd. Via deze spelmethode wordt een gesprek op gang gebracht en gezamenlijk opdrachten worden uitgevoerd.
Onze ervaring is, dat hierdoor spelenderwijs gewerkt wordt aan het bevorderen van de teamspirit.

Onderdeel van het teamonderzoek is het meten van individuele competenties. Deze meting richt zich op de persoonlijke kwaliteiten, ontwikkelpunten en valkuilen van de individuele teamleden. De competentiemetingen worden in samenhang bekeken zodat een teamprofiel ontstaat. Hiermee wordt duidelijk waar mogelijke spanningen liggen tussen de individuen in het team, op welke punten ze elkaar versterken en waar kansen liggen. De uiteindelijke vergelijking tussen het teamprofiel en het teamonderzoek of de projectmonitor geeft inzicht in verbeterpunten ten opzichte van de prestaties van het team.

Na deze voorbereidende werkzaamheden wordt in een workshop van twee dagen gewerkt aan het opstellen van een teamactieplan. Tevens wordt de basis gelegd voor het implementeren van mogelijke verbeteracties in de praktijk. Hierbij wordt aandacht besteed aan: Coaching van het team bij het in de praktijk uitvoeren van de voorgenomen activiteiten is ook mogelijk. Zie bij teamcoaching.

Informatie over coaching van de leider van het team of van de teamleden vindt u bij coaching.

Doelgroep:

Het programma dat wordt samengesteld is bedoeld voor teams die:

Prijs:

De prijs is afhankelijk van de gekozen opzet, het aantal dagen, het aantal deelnemers en de nazorg.