Hieronder enkele ervaringen van onze cursisten:

In korte tijd wordt me veel duidelijk

Bijzonder, om te ervaren, dat via een teamonderzoek, competentiemetingen en een tweedaagse workshop zoveel op tafel komt. Niemand wordt gespaard. Er is respectvol gewerkt aan de vormgeving de kernwaarden en het bestaansrecht van het team. Het feit, dat we geleerd hebben de relatie te leggen met onze individuele kwaliteiten en valkuilen maakte ons duidelijk wat anders moest. We hebben veel gehad aan de nazorg door amt om niet in het oude patroon terug te vallen.

Uit het teamonderzoek: "jullie zijn ...."

Het teamonderzoek en onze eigen competentieprofielen heeft ons inzicht gegeven in het feit dat we geen team waren, maar een vergaderende groep individualisten met individuele belangen.
Wat ik erg leuk en goed vond, was dat we eerst het spel speelden. Samen het spel spelen vergroot de mogelijkheden tot gesprek. Het spel maakt het mogelijk om aandachtig te luisteren naar de mening van de ander, maar ook om kwetsbaar te zijn.

Eindelijk samenwerken aan de fusie

Ik kwam er niet meer uit. Twee directieteams die elkaar "het licht in de ogen niet meer gunden". Door het teamonderzoek, de competentiemeting en de gesprekken met elkaar onder begeleiding van de adviseur, werd me veel duidelijk. De teamleden werden zich bewust van wat de onderliggende oorzaak van ons wantrouwen was. Voor mij werd het hierdoor mogelijk om het juiste directieteam samen te stellen.

"De ander doet gek en het ligt dus wel aan mij"

De begeleider kwam met de opmerking dat de leider (ik dus) zich spiegelt in de organisatie van het team en dat de teamleden mij idealiseren. Ik heb ontdekt dat dit grotendeels klopt en dat, zeker niet in alle gevallen, mijn idee over de vormgeving van het team het beste is. Ik heb geleerd om te luisteren en te kijken naar wat de werkelijke kwaliteiten zijn van mijn teamleden. We werken nu gestructureerd en met bezieling samen aan onze taken en resultaten.