Of het nu een startend managementteam is of een team dat door natuurlijk verloop verandert, zelden staan ze stil bij het vaststellen van wat de taak, het bestaansrecht en de richting is waar naartoe gewerkt wordt, of wat de kernwaarden zijn. De aanvullende en overlappende individuele kwaliteiten, valkuilen en gedragseigenschappen van de deelnemers komen vaak te weinig of beperkt aan de orde. Dit geldt ook voor de verbinding in rollen, taken en het samenwerkingsproces binnen het team. Het gevolg is dat iedereen bijdraagt vanuit een eigen beeld en belang met betrekking tot het team. Het is daarom niet zo gek dat resultaten achter blijven bij de verwachtingen.

Er doet zich in managementteams vaak nog een ander vraagstuk voor, namelijk, ben ik teamlid vanuit het belang van:

Natuurlijk zegt u nu, ik ga altijd voor het belang van het totaal en daarop stuur ik ook in mijn (project)managementteam. Ik vraag dit ook van mijn teamleden en ik spreek ze daarop ook aan. Maar geeft u dan een antwoord op de volgende vragen: Wat is de verhouding tussen de dagelijkse inhoud en afdelingsoverstijgende vraagstukken die gaan over beleidsaangelegenheden, de ontwikkeling van mensen en organisatie en de verbondenheid van hen bij vernieuwingen en verbeteringen? Hoeveel van uw managers in uw team hebben naast de operationele sturing ook taken die over het gehele aandachtsgebied van uw organisatie(onderdeel) heen gaat? Hoe vaak zitten u of uw teamleden, tijdens een vergadering, verveeld te lezen in stukken of te spelen met blackberry-achtige apparaten?

Het zijn allemaal symptomen van een managementteam dat onvoldoende stilstaat bij de gemeenschappelijke taak, de inrichting, de relaties en de inzet van de verschillende kwaliteiten in het team.

Wij bieden u workshops die uw managementteam en de individuele leden in haar rol en kracht zetten. Zie hiervoor onze aanpak teamontwikkeling.