Een droom of de weg naar de werkelijkheid?

Projectteams moeten binnen een beperkte tijd, en vaak beperkt budget, een resultaat opleveren. Dat stelt eisen aan de samenwerking in het team. Ideaal voor de samenwerking is het, als de leden zelf kiezen voor het werken in het projectteam. Hierdoor zijn zij intrinsiek betrokken bij het project, het resultaat en de overige teamleden. De teamleden werken dan bewust vanuit hun individuele kwaliteiten en zelfstandigheid samen. Daar waar nodig vullen ze elkaar aan of compenseren ze de onderlinge zwaktes. Iedereen weet dan ook wat de eigen bijdrage is aan het totale teamproces en teamresultaat en wat van de ander is.

Er heerst een gezonde spanning tussen discussie versus dialoog, tussen individualisme en samenwerken, persoonlijke groei en gezamenlijke ontwikkeling, en tussen aanspreken en feedback geven en accepteren. Bovenal is het hebben van plezier en het samenwerken aan het gezamenlijke resultaat de basis voor een succesvol projectteam.

Projectteams en dubbele loyaliteit

Sommige projectteamleden staan nog met één been in de eigen organisatie. Ze zijn bijvoorbeeld ingehuurd via een externe leverancier, beschikbaar gesteld door de toekomstige gebruikersorganisatie van uw projectresultaat of komen van een interne specialistische afdeling. Mogelijk zijn ze maar parttime beschikbaar. De projectmedewerkers in het team zijn daardoor vaak zowel loyaal aan de moederorganisatie als aan de projectorganisatie.

Wij bieden u workshops teamontwikkeling die uw projectteam en de individuele leden in hun rol en kracht zetten.

Wij verzorgen ook trainingen projectleiderschap en waardengestuurd projectmanagement. Met onze projectmonitor kunnen wij de effectiviteit van uw project en uw projectomgeving doorlichten. Daarnaast bieden wij coaching voor projectdirecteuren, projectmanagers, projectleiders en projectteams.