Toegesneden programma's ingebed in de praktijk van deelnemers

Is uw gehele afdeling toe aan een training? Wilt u dat úw bedrijfssituatie uitgangspunt is? Bent u bezig met een verandertraject? Dan kunt u denken aan een in-companytraining of workshop. Op basis van uw specifieke wensen ontwikkelen we een in-companytraject op maat. Ook combinaties van trainingen en onderwerpen zijn hierbij mogelijk. We snijden onze trainingen toe op uw vraag en uw organisatie.

In onze aanpak moet gezorgd worden voor zowel organisatorische ondersteunende aanpassingen, als voor een adequate regie en sturing door leidinggevenden. Bij in-company trainingsvragen kijken we naar de context waarin de deelnemers opereren (vormgeving van de organisatie, leidinggevenden, randvoorwaarden, communicatie, samenwerking, waardering, eigen regelruimte). Veranderingen in deze onderdelen worden meegenomen in relatie tot het resultaat.

Hieronder volgt een beperkt overzicht van trainingen die wij in-company hebben uitgevoerd. Wilt u een vrijblijvend gesprek, neem dan contact met ons op.

Uitgevoerde trainingen: