constatering: In trainingen aangeleerde vaardigheden en gedrag worden zeer beperkt toegepast in de eigen praktijk.

In onze trainingen krijgen de deelnemers zicht op de onderliggende aansturende patronen van hun huidige houding, gedrag, kwaliteiten en valkuilen. Pas vanuit deze bewustwording wordt geoefend met nieuwe vaardigheden, houding en gedrag.

Een training als een eenmalige op zichzelf staande interventie zal nooit tot het gewenste effect leiden. Naar onze mening zal altijd iets moeten gebeuren in de context waarin het nieuwe gedrag moet worden uitgevoerd. In onze aanpak moet gezorgd worden voor zowel organisatorische ondersteunende aanpassingen, als voor een adequate regie en praktijkbegeleiding door leidinggevenden of collega's.

Wij passen principes van ervaringsleren toe. We werken vanuit de balans tussen theorie en eigen werkelijkheid van de deelnemers. Dit vraagt van de deelnemers inbreng uit de eigen werksituatie. Van de organisatie vragen we concreet wat in houding en gedrag geleerd moet worden, het liefst in casuïstiek. Onze trainers hebben de vaardigheid zich in te leven in deze eisen en situaties en kunnen die goed omzetten naar werkvormen.

Een intakegesprek maakt deel uit van alle trainingen. Tevens voeren we een competentiemeting uit. Hiermee wordt inzicht gegeven in drijfveren, kwaliteiten, ontwikkelpunten en valkuilen. Daarnaast geeft het de trainers inzicht in de te volgen leerstrategie.

Onze trainingen zijn in te zetten bij: